Perhoset » Kääriäismäiset » | Heimokuvat | Linkit | Kuvasto: Aikuiset Toukat

Kääriäismäiset - Tortricoidea

29. Kääriäiset - Tortricidae

Alaheimot: VyökääriäisetKääriäisetKirjokääriäiset


  Vyökääriäiset - Chlidanotinae

 1. Valkovyökääriäinen - Olindia schumacherana
 2. Kääriäiset - Tortricinae

 3. Isokärsäkääriäinen - Sparganothis praecana
 4. pikkukärsäkääriäinen - Sparganothis rubicundana
 5. puistikkokääriäinen - Epagoge grotiana
 6. Lepikkokääriäinen - Paramesia gnomana
 7. Rämekääriäinen - Philedone gerningana
 8. Poimukääriäinen - Capua vulgana
 9. Karvakääriäinen - Philedonides lunanus
 10. Okrakääriäinen - Adoxophyes orana
 11. Kanelirullakääriäinen - Pandemis cinnamomeana
 12. Lehtorullakääriäinen - Pandemis corylana
 13. Piharullakääriäinen - Pandemis cerasana
 14. Pensasrullakääriäinen - Pandemis heparana
 15. Piennarrullakääriäinen - Pandemis dumetana
 16. Kangaskääriäinen - Argyrotaenia ljungiana
 17. Sysiaamukääriäinen - Clepsis nybomi
 18. Luuaamukääriäinen - Clepsis rogana
 19. Niittyaamukääriäinen - Clepsis senecionana
 20. Juova-aamukääriäinen - Clepsis rurinana
 21. Ahoaamukääriäinen - Clepsis lindebergi
 22. Taiga-aamukääriäinen - Clepsis illustrana
 23. Kosteikkoaamukääriäinen - Clepsis spectrana
 24. Suoaamukääriäinen - Clepsis pallidana
 25. Aroaamukääriäinen - Clepsis neglectana
 26. Ruskorullakääriäinen - Aphelia viburnana
 27. Isorullakääriäinen - Lozotaenia forsterana
 28. Kalvasrullakääriäinen - Zelotherses paleana
 29. Keltarullakääriäinen - Zelotherses unitana
 30. Kuusirullakääriäinen - Dichelia histrionana
 31. Harmorullakääriäinen - Syndemis musculana
 32. Etelänrullakääriäinen - Choristoneura diversana
 33. Tammirullakääriäinen - Choristoneura hebenstreitella
 34. Lapinrullakääriäinen - Choristoneura albaniana
 35. Okarullakääriäinen - Ptycholomoides aeriferanus
 36. Kaunorullakääriäinen - Ptycholoma lecheanum
 37. Mäntyrullakääriäinen - Archips oporanus
 38. Myrttirullakääriäinen - Archips betulanus
 39. Tarharullakääriäinen - Archips podanus
 40. Orarullakääriäinen - Archips crataeganus
 41. Kirjorullakääriäinen - Archips xylosteanus
 42. Ruusurullakääriäinen - Archips rosanus
 43. Aitakääriäinen - Neosphaleroptera nubilana
 44. Kevätharmokääriäinen - Doloploca punctulana
 45. Talviharmokääriäinen - Exapate congelatella
 46. Suoharmokääriäinen - Eana osseana
 47. Hopeaharmokääriäinen - Eana argentana
 48. Jättiharmokääriäinen - Eana penziana
 49. Metsäharmokääriäinen - Eana incanana
 50. Saviharmokääriäinen - Eana derivana
 51. Laidunharmokääriäinen - Cnephasia incertana
 52. Niittyharmokääriäinen - Cnephasia stephensiana
 53. Karjalanharmokääriäinen - Cnephasia alticolana
 54. Parviharmokääriäinen - Cnephasia asseclana
 55. Ketoharmokääriäinen - Cnephasia pasiuana
 56. Tuhruharmokääriäinen - Cnephasia genitalana
 57. Isoharmokääriäinen - Cnephasia communana
 58. Pimeikkökääriäinen - Spatalistis bifasciana
 59. Tammikääriäinen - Tortrix viridana
 60. Lehväkääriäinen - Aleimma loeflingianum
 61. Tarhatalvikääriäinen - Acleris holmiana
 62. Vaahteratalvikääriäinen - Acleris forsskaleana
 63. Ruusutalvikääriäinen - Acleris bergmanniana
 64. Luhtatalvikääriäinen - Acleris comariana
 65. Laikkutalvikääriäinen - Acleris laterana
 66. Kuusitalvikääriäinen - Acleris abietana
 67. Kangastalvikääriäinen - Acleris maccana
 68. Lehtotalvikääriäinen - Acleris sparsana
 69. Verkkotalvikääriäinen - Acleris rhombana
 70. Koverotalvikääriäinen - Acleris emargana
 71. Lovitalvikääriäinen - Acleris effractana
 72. Heisitalvikääriäinen - Acleris schalleriana
 73. Olkitalvikääriäinen - Acleris lorquiniana
 74. Tuomitalvikääriäinen - Acleris umbrana
 75. Tupsutalvikääriäinen - Acleris cristana
 76. Pihatalvikääriäinen - Acleris variegana
 77. Niittytalvikääriäinen - Acleris aspersana
 78. Angervotalvikääriäinen - Acleris shepherdana
 79. Kirjotalvikääriäinen - Acleris hastiana
 80. Kanervatalvikääriäinen - Acleris hyemana
 81. Arotalvikääriäinen - Acleris scabrana
 82. Pohjantalvikääriäinen - Acleris implexana
 83. Haapatalvikääriäinen - Acleris obtusana
 84. Metsätalvikääriäinen - Acleris notana
 85. Tammitalvikääriäinen - Acleris ferrugana
 86. Jänötalvikääriäinen - Acleris logiana
 87. Jättitalvikääriäinen - Acleris roscidana
 88. Viherätalvikääriäinen - Acleris literana
 89. Harmotalvikääriäinen - Acleris lipsiana
 90. Ketotalvikääriäinen - Acleris rufana
 91. Hankitalvikääriäinen - Acleris fimbriana
 92. Iltakääriäinen - Eulia ministrana
 93. Pujokätkökääriäinen - Phtheochroa inopiana
 94. Jalavakätkökääriäinen - Phtheochroa schreibersiana
 95. Orapaatsamakätkökääriäinen - Phtheochroa sodaliana
 96. Verikätkökääriäinen - Phtheochroa vulneratana
 97. Äkämäkätkökääriäinen - Cochylimorpha hilarana
 98. Kaunokkikätkökääriäinen - Cochylimorpha alternana
 99. Lehtokätkökääriäinen - Phalonidia gilvicomana
 100. Kalliokätkökääriäinen - Phalonidia curvistrigana
 101. Minttukätkökääriäinen - Phalonidia manniana
 102. Alpikätkökääriäinen - Phalonidia udana (2011 uusi)
 103. Sänkiökätkökääriäinen - Gynnidomorpha luridana
 104. Suolakekätkökääriäinen - Gynnidomorpha vectisana
 105. Sarpiokätkökääriäinen - Gynnidomorpha alismana
 106. Raatekätkökääriäinen - Gynnidomorpha minimana
 107. Turakätkökääriäinen - Gynnidomorpha permixtana
 108. Kersanttikääriäinen - Agapeta hamana
 109. Korpraalikääriäinen - Agapeta zoegana
 110. Kangaskätkökääriäinen - Eupoecilia angustana
 111. Marjakätkökääriäinen - Eupoecilia ambiguella
 112. Ruusuruohokätkökääriäinen - Aethes hartmanniana
 113. Hopeakätkökääriäinen - Aethes margaritana
 114. Punakkokätkökääriäinen - Aethes deutschiana
 115. Tädykekätkökääriäinen - Aethes triangulana
 116. Katajakätkökääriäinen - Aethes rutilana
 117. Kärsämökätkökääriäinen - Aethes smeathmanniana
 118. Kitkerökätkökääriäinen - Aethes tesserana
 119. Katkokätkökääriäinen - Aethes beatricella (2010 uusi)
 120. Porkkanakätkökääriäinen - Aethes francillana
 121. Tyrskykätkökääriäinen - Aethes fennicana
 122. Ohdakekätkökääriäinen - Aethes cnicana
 123. Läätekätkökääriäinen - Aethes kyrkii
 124. Takiaiskätkökääriäinen - Aethes rubigana
 125. Hietikkokätkökääriäinen - Aethes kindermanniana
 126. Punalatvakätkökääriäinen - Cochylidia rupicola
 127. Piiskukätkökääriäinen - Cochylidia subroseana
 128. Marunakätkökääriäinen - Cochylidia richteriana
 129. Alvarikätkökääriäinen - Cochylidia moguntiana
 130. Kallioiskätkökääriäinen - Cochylidia heydeniana
 131. Pihakätkökääriäinen - Cochylidia implicitana
 132. Purtojuurikätkökääriäinen - Cochylis flaviciliana
 133. Pellavakätkökääriäinen - Cochylis epilinana
 134. Karjalankätkökääriäinen - Falseuncaria degreyana
 135. Esikkokätkökääriäinen - Falseuncaria ruficiliana
 136. Saarnikääriäinen - Pseudargyrotoza conwagana
 137. Ahokätkökääriäinen - Neocochylis hybridella
 138. Keltanokätkökääriäinen - Neocochylis dubitana
 139. Kellokätkökääriäinen - Brevicornutia pallidana
 140. Mykerökätkökääriäinen - Pontoturania posterana
 141. Pikkukätkökääriäinen - Thyraylia nana
 142. Jaakonvillakkokätkökääriäinen - Cochylichroa atricapitana
 143. Kirjokääriäiset - Olethreutinae

 144. Tammikirjokääriäinen - Eudemis profundana
 145. Omenakirjokääriäinen - Eudemis porphyrana
 146. Luhtakirjokääriäinen - Aterpia chalybeia
 147. Ahokirjokääriäinen - Selenodes karelicus
 148. Haapakirjokääriäinen - Pseudosciaphila branderiana
 149. Pajusilmukääriäinen - Apotomis semifasciana
 150. Norkkosilmukääriäinen - Apotomis infida
 151. Salavasilmukääriäinen - Apotomis lineana
 152. Saamensilmukääriäinen - Apotomis moestana
 153. Metsäsilmukääriäinen - Apotomis turbidana
 154. Koivusilmukääriäinen - Apotomis betuletana
 155. Toukosilmukääriäinen - Apotomis sororculana
 156. Raitasilmukääriäinen - Apotomis capreana
 157. Vaarasilmukääriäinen - Apotomis fraterculana
 158. Vaivaiskoivusilmukääriäinen - Apotomis lemniscatana
 159. Outasilmukääriäinen - Apotomis algidana
 160. Pikkusilmukääriäinen - Apotomis sauciana
 161. Tunturisilmukääriäinen - Apotomis demissana
 162. Harmosilmukääriäinen - Apotomis inundana
 163. Ruskokääriäinen - Orthotaenia undulana
 164. Pajununnakääriäinen - Hedya salicella
 165. Pihlajanunnakääriäinen - Hedya nubiferana
 166. Luumununnakääriäinen - Hedya pruniana
 167. Tuominunnakääriäinen - Hedya dimidiana
 168. Ruusununnakääriäinen - Hedya ochroleucana
 169. Koivununnakääriäinen - Hedya atropunctana
 170. Tiilikirjokääriäinen - Celypha rufana
 171. Pihakirjokääriäinen - Celypha striana
 172. Rusokirjokääriäinen - Celypha rosaceana
 173. Piennarkirjokääriäinen - Celypha rurestrana
 174. Ketokirjokääriäinen - Celypha cespitana
 175. Kortekirjokääriäinen - Celypha tiedemanniana
 176. Metsäkirjokääriäinen - Celypha lacunana
 177. Angervokirjokääriäinen - Celypha siderana
 178. Juovakirjokääriäinen - Celypha rivulana
 179. Apilakirjokääriäinen - Capricornia boisduvaliana
 180. Lepikkokirjokääriäinen - Phiaris umbrosana
 181. Taigakirjokääriäinen - Phiaris heinrichana
 182. Salokirjokääriäinen - Phiaris obsoletana
 183. korpikirjokääriäinen - Phiaris dissolutana
 184. Kiiltokirjokääriäinen - Phiaris metallicana
 185. Isokirjokääriäinen - Phiaris schulziana
 186. Rämekirjokääriäinen - Phiaris turfosana
 187. Oliivikirjokääriäinen - Phiaris micana
 188. Harjukirjokääriäinen - Phiaris palustrana
 189. Porokirjokääriäinen - Phiaris septentrionana
 190. Mustikkakirjokääriäinen - Phiaris bipunctana
 191. Keltapalsamikääriäinen - Pristerognatha penthinana (2010 uusi)
 192. Sysipalsamikääriäinen - Pristerognatha fuligana
 193. Neulaskirjokääriäinen - Cymolomia hartigiana
 194. Kangaskirjokääriäinen - Argyroploce concretana
 195. Pursukirjokääriäinen - Argyroploce lediana
 196. Talvikkikirjokääriäinen - Argyroploce externa
 197. Nyyttikirjokääriäinen - Argyroploce roseomaculana
 198. Tunturikirjokääriäinen - Argyroploce aquilonana
 199. Kalkkikirjokääriäinen - Argyroploce noricana
 200. Punakirjokääriäinen - Argyroploce arbutella
 201. Puolukkakirjokääriäinen - Stictea mygindiana
 202. Silmäkirjokääriäinen - Olethreutes arcuellus
 1. Kuusikirjokääriäinen - Pseudohermenias abietana
 2. Mäntykirjokääriäinen - Piniphila bifasciana
 3. Tyräkkitarhakääriäinen - Lobesia euphorbiana
 4. Lännentarhakääriäinen - Lobesia reliquana
 5. Idäntarhakääriäinen - Lobesia virulenta
 6. Kalliotarhakääriäinen - Lobesia bicinctana
 7. Ohdaketarhakääriäinen - Lobesia abscisana
 8. Kaskivarsikääriäinen - Endothenia gentianaeana
 9. Kuusiovarsikääriäinen - Endothenia marginana
 10. Pähkämövarsikääriäinen - Endothenia nigricostana
 11. Luhtavarsikääriäinen - Endothenia pullana
 12. Laidunvarsikääriäinen - Endothenia ericetana
 13. Niittyvarsikääriäinen - Endothenia quadrimaculana
 14. Merikaitakääriäinen - Bactra robustana
 15. Vihviläkaitakääriäinen - Bactra lancealana
 16. Sarakaitakääriäinen - Bactra lacteana
 17. Juovakaitakääriäinen - Bactra suedana
 18. Luikkakaitakääriäinen - Bactra furfurana
 19. Kuusamakääriäinen - Eucosmomorpha albersana
 20. Kaarnakääriäinen - Enarmonia formosana
 21. Kanervasirppikääriäinen - Ancylis unguicella
 22. Kangassirppikääriäinen - Ancylis uncella
 23. Valkosirppikääriäinen - Ancylis laetana
 24. Luhtasirppikääriäinen - Ancylis kenneli
 25. Huhtasirppikääriäinen - Ancylis upupana
 26. Kellukkasirppikääriäinen - Ancylis obtusana
 27. Hillasirppikääriäinen - Ancylis comptana
 28. Pajusirppikääriäinen - Ancylis geminana
 29. Raitasirppikääriäinen - Ancylis diminutana
 30. Hallavasirppikääriäinen - Ancylis subarcuana
 31. Pihlajasirppikääriäinen - Ancylis selenana
 32. Paatsamasirppikääriäinen - Ancylis unculana
 33. Mustikkasirppikääriäinen - Ancylis myrtillana
 34. Juovasirppikääriäinen - Ancylis apicella
 35. Rantasirppikääriäinen - Ancylis paludana
 36. Apilasirppikääriäinen - Ancylis habeleri
 37. Virnasirppikääriäinen - Ancylis badiana
 38. Tarhasirppikääriäinen - Ancylis achatana
 39. Tammisirppikääriäinen - Ancylis mitterbacheriana
 40. Vesasirppikääriäinen - Ancylis tineana
 41. Kultapiiskukääriäinen - Eriopsela quadrana
 42. Keltakääriäinen - Thiodia citrana
 43. Mustikkakääriäinen - Rhopobota myrtillana
 44. Ruusuruohokääriäinen - Rhopobota stagnana
 45. Puolukkakääriäinen - Rhopobota ustomaculana
 46. Pihlajakääriäinen - Rhopobota naevana
 47. Lehtisilmukääriäinen - Spilonota ocellana
 48. Lehtikuusikääriäinen - Spilonota laricana
 49. Haapakääriäinen - Gibberifera simplana
 50. Kolmiosoukkokääriäinen - Epinotia trigonella
 51. Suosoukkokääriäinen - Epinotia indecorana
 52. Leppäsoukkokääriäinen - Epinotia sordidana
 53. Vaihtelevasoukkokääriäinen - Epinotia solandriana
 54. Pilkkasoukkokääriäinen - Epinotia brunnichana
 55. Sysisoukkokääriäinen - Epinotia maculana
 56. Raitasoukkokääriäinen - Epinotia caprana
 57. Jalavasoukkokääriäinen - Epinotia abbreviana
 58. Kirjosoukkokääriäinen - Epinotia subocellana
 59. Kermasoukkokääriäinen - Epinotia bilunana
 60. Täpläsoukkokääriäinen - Epinotia ramella
 61. Norkkosoukkokääriäinen - Epinotia demarniana
 62. Rantasoukkokääriäinen - Epinotia immundana
 63. Koivusoukkokääriäinen - Epinotia tetraquetrana
 64. Pajusoukkokääriäinen - Epinotia nisella
 65. Haapasoukkokääriäinen - Epinotia cinereana (2011 uusi)
 66. Rusosoukkokääriäinen - Epinotia tenerana
 67. Sianpuolasoukkokääriäinen - Epinotia nemorivaga
 68. Kuusisoukkokääriäinen - Epinotia tedella
 69. Pihtasoukkokääriäinen - Epinotia fraternana
 70. Tuomisoukkokääriäinen - Epinotia signatana
 71. Runkosoukkokääriäinen - Epinotia granitana
 72. Petäjäsoukkokääriäinen - Epinotia rubiginosana
 73. Juovasoukkokääriäinen - Epinotia cruciana
 74. Lapinsoukkokääriäinen - Epinotia mercuriana
 75. Juolukkasoukkokääriäinen - Epinotia gimmerthaliana
 76. Kääpiösoukkokääriäinen - Epinotia nanana
 77. Talvisoukkokääriäinen - Epinotia crenana
 78. Vilkkusoukkokääriäinen - Epinotia pygmaeana
 79. Havupunoskääriäinen - Zeiraphera griseana
 80. Pihtapunoskääriäinen - Zeiraphera rufimitrana
 81. Kuusipunoskääriäinen - Zeiraphera ratzeburgiana
 82. Tammipunoskääriäinen - Zeiraphera isertana
 83. Kaunokkipeilikääriäinen - Pelochrista caecimaculana
 84. Hirvenjuuripeilikääriäinen - Pelochrista mollitana
 85. Marunapeilikääriäinen - Pelochrista infidana
 86. Hietapeilikääriäinen - Pelochrista huebneriana
 87. Somerikkopeilikääriäinen - Pelochrista guentheri
 88. Valvattipeilikääriäinen - Eucosma obumbratana
 89. Lautumapeilikääriäinen - Eucosma flavispecula
 90. Mykeröpeilikääriäinen - Eucosma cana
 91. Ahdepeilikääriäinen - Eucosma hohenwartiana
 92. Ketopeilikääriäinen - Eucosma fulvana
 93. Villakkopeilikääriäinen - Eucosma campoliliana
 94. Pikkupeilikääriäinen - Eucosma aemulana
 95. Maitopeilikääriäinen - Eucosma lacteana
 96. Pujopeilikääriäinen - Eucosma metzneriana
 97. Messinkipeilikääriäinen - Eucosma messingiana
 98. Salaattipeilikääriäinen - Eucosma conterminana
 99. Piiskupeilikääriäinen - Eucosma aspidiscana
 100. Malipeilikääriäinen - Eucosma pupillana
 101. Läätepeilikääriäinen - Eucosma saussureana
 102. Suomenpeilikääriäinen - Eucosma suomiana
 103. Rusorunkokääriäinen - Gypsonoma minutana
 104. Tarharunkokääriäinen - Gypsonoma dealbana
 105. Poppelirunkokääriäinen - Gypsonoma oppressana
 106. Haaparunkokääriäinen - Gypsonoma socianum
 107. Vyörunkokäärinen - Gypsonoma nitidulanum
 108. Piennarlaikkukääriäinen - Epiblema sticticanum
 109. Niittylaikkukääriäinen - Epiblema scutulanum
 110. Ohdakelaikkukääriäinen - Epiblema cirsianum
 111. Kaarilaikkukääriäinen - Epiblema foenellum
 112. Kolossilaikkukääriäinen - Epiblema grandaevanum
 113. Kärsämölaikkukääriäinen - Epiblema graphanum
 114. Tunturilaikkukääriäinen - Epiblema simplonianum
 115. Isolaikkukääriäinen - Epiblema similanum
 116. Hirvenjuurilaikkukääriäinen - Epiblema inulivorum
 117. Posliinilaikkukääriäinen - Notocelia cynosbatella
 118. Varjolaikkukääriäinen - Notocelia tetragonana
 119. Kiilalaikkukääriäinen - Notocelia uddmanniana
 120. Jymylaikkukääriäinen - Notocelia roborana
 121. Rusolaikkukääriäinen - Notocelia incarnatana
 122. Tarhalaikkukääriäinen - Notocelia rosaecolana
 123. Orapihlajalaikkukääriäinen - Notocelia trimaculana
 124. Pikkuversokääriäinen - Pseudococcyx posticana
 125. Isoversokääriäinen - Pseudococcyx turionella
 126. Pihkakääriäinen - Retinia resinella
 127. Lehtikuusenkäpykääriäinen - Retinia perangustana
 128. Männynversokääriäinen - Rhyacionia buoliana
 129. Punaversokääriäinen - Rhyacionia pinicolana
 130. Ruskoversokääriäinen - Rhyacionia pinivorana
 131. Toukoversokääriäinen - Rhyacionia duplana
 132. Huhtiversokääriäinen - Rhyacionia logaea
 133. Kiiltokenttäkääriäinen - Dichrorampha plumbana
 134. Pietaryrttikenttäkääriäinen - Dichrorampha sedatana
 135. Piennarkenttäkääriäinen - Dichrorampha aeratana
 136. Päivänkakkarakenttäkääriäinen - Dichrorampha consortana
 137. Paahdekenttäkääriäinen - Dichrorampha cinerascens
 138. Sirppikenttäkääriäinen - Dichrorampha acuminatana
 139. Ojakärsämökenttäkääriäinen - Dichrorampha sylvicolana
 140. Pujokenttäkääriäinen - Dichrorampha simpliciana
 141. Hietikkokenttäkääriäinen - Dichrorampha heegerana
 142. Taitekenttäkääriäinen - Dichrorampha senectana
 143. Rusokenttäkääriäinen - Dichrorampha vancouverana
 144. Isokenttäkääriäinen - Dichrorampha flavidorsana
 145. Ahokenttäkääriäinen - Dichrorampha alpinana
 146. Täpläkenttäkääriäinen - Dichrorampha petiverella
 147. Siankärsämökenttääriäinen - Dichrorampha plumbagana
 148. Viherkenttäkääriäinen - Dichrorampha obscuratana
 149. Pikkukenttäkääriäinen - Dichrorampha agilana
 150. Hernekääriäinen - Cydia nigricana
 151. Keulankärkikiiltokääriäinen - Cydia oxytropidis
 152. Maitekiiltokääriäinen - Cydia succedana
 153. Mailaskiiltokääriäinen - Cydia medicaginis
 154. Orakkokiiltokääriäinen - Cydia microgrammana
 155. Katajakiiltokääriäinen - Cydia duplicana
 156. Runkokiiltokääriäinen - Cydia cognatana
 157. Latvakiiltokääriäinen - Cydia illutana
 158. Korokiiltokääriäinen - Cydia corollana
 159. Havukiiltokääriäinen - Cydia coniferana
 160. Pihkakiiltokääriäinen - Cydia indivisa
 161. Mäntykiiltokääriäinen - Cydia cosmophorana
 162. Kuusenkäpykääriäinen - Cydia strobilella
 163. Ruskokiiltokääriäinen - Cydia pactolana
 164. Omenakääriäinen - Cydia pomonella
 165. Äkämäkiiltokääriäinen - Cydia servillana
 166. Jalavakiiltokääriäinen - Cydia leguminana
 167. Aarnikiiltokääriäinen - Cydia cornucopiae
 168. Tammikiiltokääriäinen - Cydia splendana
 169. Pyökkikiiltokääriäinen - Cydia fagiglandana
 170. Vaahterakiiltokääriäinen - Cydia inquinatana
 171. Kuismakääriäinen - Lathronympha strigana
 172. Halkiokiiltokääriäinen - Grapholita fissana
 173. Ketokiiltokääriäinen - Grapholita compositella
 174. Pohjankiiltokääriäinen - Grapholita aureolana
 175. Paahdekiiltokääriäinen - Grapholita caecana
 176. Humalakiiltokääriäinen - Grapholita discretana
 177. Kuukiiltokääriäinen - Grapholita lunulana
 178. Virnakiiltokääriäinen - Grapholita orobana
 179. Toukokiiltokääriäinen - Grapholita jungiella
 180. Pihlajanmarjakääriäinen - Grapholita andabatana (2011 uusi)
 181. Tuhkapensaanmarjakääriäinen - Grapholita cotoneastri (2017 uusi)
 182. Tarhamarjakääriäinen - Grapholita lobarzewskii
 183. Luumunmarjakääriäinen - Grapholita funebrana
 184. Ruusunmarjakääriäinen - Grapholita tenebrosana
 185. Orapihlajanmarjakääriäinen - Grapholita janthinana
 186. Paistelatvakääriäinen - Pammene splendidulana
 187. Haapalatvakääriäinen - Pammene insulana
 188. Lehtolatvakääriäinen - Pammene ignorata
 189. Tammilatvakääriäinen - Pammene argyrana
 190. Saarnilatvakääriäinen - Pammene suspectana
 191. Äkämälatvakääriäinen - Pammene albuginana
 192. Vaivaiskoivulatvakääriäinen - Pammene clanculana
 193. Koivulatvakääriäinen - Pammene obscurana
 194. Idänlatvakääriäinen - Pammene luculentana
 195. Kevätlatvakääriäinen - Pammene luedersiana
 196. Terholatvakääriäinen - Pammene fasciana
 197. Pihlajalatvakääriäinen - Pammene rhediella
 198. Pajulatvakääriäinen - Pammene populana
 199. Vuorivaahteralatvakääriäinen - Pammene regiana
 200. Tuomilatvakääriäinen - Pammene germmana
 201. Pikkulatvakääriäinen - Pammene ochsenheimeriana
 202. Kultalatvakääriäinen - Pammene aurana
 203. Putkilatvakääriäinen - Pammene gallicana
 204. Koivunatsakääriäinen - Strophedra nitidana
 205. Kääpiökääriäinen - Corticivora piniana

Heimokuvat

Kuvia jotka kuuluvat tähän heimoon mutta kuvan perusteella lajimääritys ei onnistu:

Linkit