Perhoset » Keulakoimaiset » | Linkit | Kuvasto: Aikuiset Toukat

Keulakoimaiset - Gelechioidea

39. Keulakoit - Gelechiidae

Alaheimot: AnacampsinaeDichomeridinaeApatetrinaeThiotrichinaeAnomologinaeGelechiinae


  (Suom. nimi?) - Anacampsinae

 1. Maitenunnakoi - Aproaerema sangiella
 2. Niittynunnakoi - Aproaerema cinctella
 3. Pikkununnakoi - Aproaerema wormiella
 4. Raunionunnakoi - Aproaerema taeniolella
 5. Kiiltonunnakoi - Aproaerema karvoneni
 6. Pistenunnakoi - Aproaerema anthyllidella
 7. Haapahiilikoi - Anacampsis populella
 8. Koivuhiilikoi - Anacampsis blattariella
 9. Pajuhiilikoi - Anacampsis temerella
 10. Mäkihiilikoi - Anacampsis fuscella
 11. Päivännoutokoi - Mesophleps silacella
 12. Tulikukkakoi - Nothris verbascella
 13. Sinipallokoi - Nothris lemniscella
 14. Kangasjäytäjäkoi - Neofaculta ericetella
 15. Metsäjäytäjäkoi - Neofaculta infernella
 16. Kolmiokoi - Hypatima rhomboidella
 17. Vaahterakoi - Anarsia innoxiella
 18. Viiksikoit - Dichomeridinae

 19. Katajaviiksikoi - Dichomeris juniperella
 20. Kaunoviiksikoi - Dichomeris ustalella (2011 uusi)
 21. Lehtoviiksikoi - Dichomeris derasella (2009 uusi)
 22. Virnaviiksikoi - Dichomeris limosella
 23. Marunaviiksikoi - Dichomeris rasilella (2007 uusi)
 24. Jäkäläviiksikoi - Dichomeris alacella
 25. Kuusiviiksikoi - Dichomeris latipennella
 26. Harmoviiksikoi - Acompsia cinerella
 27. Tädykeviiksikoi - Acompsia subpunctella
 28. Kirjoviiksikoi - Brachmia dimidiella
 29. Pikkuviiksikoi - Brachmia blandella
 30. Ruokoviiksikoi - Brachmia inornatella
 31. Pisteviiksikoi - Helcystogramma lineolellum
 32. Ruskoviiksikoi - Helcystogramma lutatellum
 33. Olkiviiksikoi - Helcystogramma rufescens
 34. (Suom. nimi?) - Apatetrinae

 35. Malvakoi - Pexicopia malvella
 36. Kaunosavikkakoi - Chrysoesthia drurella
 37. Täpläsavikkakoi - Chrysoesthia sexguttella
 38. (Suom. nimi?) - Thiotrichinae

 39. Mäkimeiramikoi - Thiotricha subocellea
 40. (Suom. nimi?) - Anomologinae

 41. Purppurasammalkoi - Bryotropha purpurella
 42. Ruskosammalkoi - Bryotropha terrella
 43. Särkkäsammalkoi - Bryotropha desertella
 44. Suosammalkoi - Bryotropha plantariella
 45. Metsäsammalkoi - Bryotropha galbanella
 46. Rahkasammalkoi - Bryotropha boreella
 47. Nummisammalkoi - Bryotropha affinis
 48. Dyynisammalkoi - Bryotropha umbrosella
 49. Sysisammalkoi - Bryotropha similis
 50. Harmosammalkoi - Bryotropha senectella
 51. Kanervahohtokoi - Aristotelia ericinella
 52. Rantahohtokoi - Aristotelia subdecurtella
 53. Lapinvuokkohohtokoi - Aristotelia heliacella
 54. Laukkaneilikkahohtokoi - Aristotelia brizella
 55. Pietarviirukoi - Isophrictis striatella
 56. Sauramoviirukoi - Isophrictis anthemidella
 57. Isomykerökoi - Metzneria neuropterella
 58. Kurhomykerökoi - Metzneria aestivella
 59. Takiaismykerökoi - Metzneria lappella
 60. Kaunokkimykerökoi - Metzneria ehikeella
 61. Niittymykerökoi - Metzneria metzneriella
 62. Punamykerökoi - Metzneria aprilella
 63. Sauramomykerökoi - Metzneria santolinella
 64. Hirvenjuurimykerökoi - Apodia martinii
 65. Vattukaitakoi - Argolamprotes micella
 66. Sananjalkakaitakoi - Monochroa cytisella
 67. Suolaheinäkaitakoi - Monochroa rumicetella
 68. Laidunkaitakoi - Monochroa sepicolella
 69. Kiiltokaitakoi - Monochroa tenebrella
 70. Esikkokaitakoi - Monochroa servella
 71. Alpikaitakoi - Monochroa conspersella
 72. Rannikkikaitakoi - Monochroa tetragonella
 73. Hanhikkikaitakoi - Monochroa elongella
 74. Angervokaitakoi - Monochroa lutulentella
 75. Luikkakaitakoi - Monochroa lucidella
 76. Pohjankaitakoi - Monochroa saltenella
 77. Hierakkakaitakoi - Monochroa palustrella
 78. Luhtakaitakoi - Monochroa simplicella
 79. Järvikaitakoi - Monochroa arundinetella
 80. Allikkokaitakoi - Monochroa suffusella
 81. Suppakaitakoi - Monochroa ferrea
 82. Tatarkaitakoi - Monochroa hornigi
 83. Lampikaitakoi - Monochroa niphognatha
 84. Hietikkokaitakoi - Eulamprotes wilkella
 85. Korukaitakoi - Eulamprotes superbella
 86. Kuismakaitakoi - Eulamprotes unicolorella
 87. Täpläkaitakoi - Eulamprotes atrella
 88. Sysikaitakoi - Eulamprotes plumbella

  (Suom. nimi?) - Gelechiinae

 1. Pulverikoi - Xystophora pulveratella
 2. Juolukkakeulakoi - Athrips pruinosellus
 3. Kuusamakeulakoi - Athrips mouffetellus
 4. Paahdekeulakoi - Athrips amoenellus
 5. Keltakeulakoi - Athrips tetrapunctellus
 6. Kalliokeulakoi - Neofriseria peliella
 7. Hietakeulakoi - Neofriseria singula (2011 uusi)
 8. Kangaskeulakoi - Prolita sexpunctella
 9. Simakeväkäskoi - Sophronia semicostella
 10. Lapinvuokkoväkäskoi - Sophronia gelidella
 11. Paahdeväkäskoi - Sophronia humerella
 12. Kärsämöväkäskoi - Sophronia sicariella
 13. Piennarkeulakoi - Aroga velocella
 14. Tuhkakeulakoi - Filatima incomptella
 15. Juovakeulakoi - Chionodes lugubrellus
 16. Lehtikuusikeulakoi - Chionodes tragicellus
 17. Kuusikeulakoi - Chionodes luctuellus
 18. Kiiltokeulakoi - Chionodes violaceus
 19. Ruskokeulakoi - Chionodes holosericellus
 20. Pohjankeulakoi - Chionodes nubilellus
 21. Jäkäläkeulakoi - Chionodes continuellus
 22. Kenttäkeulakoi - Chionodes distinctellus
 23. Närekeulakoi - Chionodes electella
 24. Seeprakeulakoi - Chionodes viduellus
 25. Sammalkeulakoi - Chionodes fumatellus
 26. Runkokeulakoi - Chionodes ignorantellus
 27. Omenakeulakoi - Gelechia rhombella
 28. Luumukeulakoi - Gelechia scotinella (2012 uusi)
 29. Katajakeulakoi - Gelechia sabinella
 30. Raitakeulakoi - Gelechia sororculella
 31. Herukkakeulakoi - Gelechia jakovlevi
 32. Pajukeulakoi - Gelechia muscosella
 33. Salavakeulakoi - Gelechia cuneatella
 34. Tyrnikeulakoi - Gelechia hippophaella
 35. Haapakeulakoi - Gelechia nigra
 36. Poppelikeulakoi - Gelechia turpella
 37. Vaahterakeulakoi - Gelechia sestertiella
 38. Tammisyyskeulakoi - Psoricoptera gibbosella
 39. Raitasyyskeulakoi - Psoricoptera speciosella
 40. Kortehietakoi - Gnorimoschema herbichii
 41. Kangashietakoi - Gnorimoschema epithymellum
 42. Kallioishietakoi - Gnorimoschema nordlandicolellum
 43. Piiskuhietakoi - Gnorimoschema valesiellum
 44. Kenttähietakoi - Gnorimoschema streliciellum
 45. Lettokoi - Scrobipalpopsis petasitis
 46. Niittyjäytäjäkoi - Scrobipalpa acuminatella
 47. Pujojäytäjäkoi - Scrobipalpa proclivella
 48. Hietikkojäytäjäkoi - Scrobipalpa obsoletella
 49. Käpäläjäytäjäkoi - Scrobipalpa murinella
 50. Ohdakejäytäjäkoi - Scrobipalpa pauperella
 51. Peltojäytäjäkoi - Scrobipalpa atriplicella
 52. Ajuruohojäytäjäkoi - Scrobipalpa artemisiella
 53. Rantajäytäjäkoi - Scrobipalpa stangei
 54. Arojäytäjäkoi - Scrobipalpa bryophiloides
 55. Maltsajäytäjäkoi - Scrobipalpa nitentella
 56. Punajäytäjäkoi - Scrobipalpa samadensis
 57. Suolakkojäytäjäkoi - Scrobipalpa salinella
 58. Kärsämöjäytäjäkoi - Scrobipalpula psilella
 59. Kallioisjäytäjäkoi - Scrobipalpula diffluella
 60. Valkoailakkivyökoi - Cosmardia moritzella
 61. Somervyökoi - Klimeschiopsis kiningerella
 62. Suopayrttivyökoi - Caryocolum fischerellum
 63. Nuokkukohokkivyökoi - Caryocolum tischeriellum
 64. Ketovyökoi - Caryocolum alsinellum
 65. Ailakkivyökoi - Caryocolum viscariellum
 66. Tervakkovyökoi - Caryocolum vicinellum
 67. Sysivyökoi - Caryocolum amaurellum
 68. Raunikkivyökoi - Caryocolum petryi
 69. Äkämävyökoi - Caryocolum cauliginellum
 70. Hietaneilikkavyökoi - Caryocolum arenariellum
 71. Pihavyökoi - Caryocolum pullatellum
 72. Niittyvyökoi - Caryocolum fraternellum
 73. Kevättähtimövyökoi - Caryocolum blandellum
 74. Mäkihärkkivyökoi - Caryocolum blandelloides
 75. Hietikkovyökoi - Caryocolum blandulellum
 76. Lehtovyökoi - Caryocolum tricolorellum
 77. Kevätvyökoi - Caryocolum junctellum
 78. Lehtotähtimövyökoi - Caryocolum cassellum
 79. Heinätähtimövyökoi - Caryocolum petrophilum
 80. Harmovyökoi - Caryocolum kroesmanniellum
 81. Pihlajajäytäjäkoi - Teleiodes vulgellus
 82. Pähkinäjäytäjäkoi - Teleiodes wagai
 83. Tammijäytäjäkoi - Teleiodes luculellus
 84. Keltatäpläjäytäjäkoi - Teleiodes flavimaculellus
 85. Suolaheinäjäytäjäkoi - Teleiopsis diffinis
 86. Talvijäytäjäkoi - Carpatolechia decorella
 87. Jalavajäytäjäkoi - Carpatolechia fugitivella
 88. Tuohijäytäjäkoi - Carpatolechia alburnella
 89. Pajujäytäjäkoi - Carpatolechia notatella
 90. Koivujäytäjäkoi - Carpatolechia proximella
 91. Pursujäytäjäkoi - Carpatolechia epomidella
 92. Ketojäytäjäkoi - Neotelphusa sequax
 93. Kirjojäytäjäkoi - Pseudotelphusa scalella
 94. Paripistejäytäjäkoi - Pseudotelphusa paripunctella
 95. Variksenmarjajäytäjäkoi - Altenia perspersella
 96. Tarhajäytäjäkoi - Recurvaria leucatella
 97. Männynversojäytäjäkoi - Exoteleia dodecella
 98. Tammenversojäytäjäkoi - Stenolechia gemmella
 99. Pähkinänversojäytäjäkoi - Parachronistis albiceps

Linkit