Kirjallisuus

Logo
Kirjallisuus luettelo lajisivujen viitteillä


[PELU] Mikkola K, Murtosaari J, Nissinen K. 2005. Perhosten lumo. Suomalainen perhostieto. Käsikirja. Tammi. Helsinki. ISBN 951-31-3317-6

[PER2] Saarinen K, Jantunen J. 2003. Perhoset 2, Päivällä lentävät yön perhoset. WSOY. ISBN 951-0-27774-6

[PEYT1] Ahola M, Silvonen K. 2005. Pohjoisen Euroopan yökkösten toukat. Osa 1. KuvaSeppälä -yhtiöt Oy. ISBN 952-91-8965-6

[PEYT2] Ahola M, Silvonen K. 2008. Pohjoisen Euroopan yökkösten toukat. Osa 2. KuvaSeppälä -yhtiöt Oy. ISBN 978-952-92-2888-1

[PEYT3] Ahola M, Silvonen K. 2011. Pohjoisen Euroopan yökkösten toukat. Osa 3. KuvaSeppälä -yhtiöt Oy. ISBN 978-952-92-8528-0

[PPOP] Marttila O, Saarinen K, Aarnio H, Haahtela T, Ojalainen P. 2000.Päiväperhosopas. Suomi ja lähialueet. Opaskirja. Helsinki. Tammi. ISBN 951-31-1764-2

[SKJK] Marttila O, Saarinen K, Haahtela T, Pajari M. 1996, Suomen kiitäjät ja kehrääjät, Kirjayhtymä Oy, ISBN 951-26-4145-3

[SPEY] Marttila O. 2005. Suomen päiväperhoset elinympäristössään. Käsikirja. Auris. Joutseno. ISBN 952-99154-2-X

[SPJY] Kimmo Silvonen, Morten Top-Jensen & Michael Fibiger: Suomen päivä- ja yöperhoset - maastokäsikirja (A field guide to the butterflies and moths of Finland), Oestermarie, 2014. ISBN 978-87-993512-9-9

[SPM1] Mikkola K, Jalas I, Peltonen O. 1985. Suomen perhoset. Mittarit 1. Suomen Perhostutkijain Seura. Tampereen kirjapaino Oy Tamprint. ISBN 951-99620-7-7

[SPM2] Mikkola K, Jalas I, Peltonen O. 1989. Suomen perhoset. Mittarit 2. Recallmed Oy. Suomen Perhostutkijain Seura. Hangon Kirjapaino. ISBN 951-9221-23-9 (ISBN 951-99621-0-7 koko teos)

[SPY1] Mikkola K, Jalas I. 1977. Suomen perhoset. Yökköset 1. Suomen Perhostutkijain Seura. Otava. ISBN 951-1-04296-3

[SPY2] Mikkola K, Jalas I. 1979. Suomen perhoset. Yökköset 2. Suomen Perhostutkijain Seura. Otava. ISBN 951-1-04297-1 (ISBN 951-1-04295-5 koko teos)

[SULP] Parkkinen S, Jalava J, Kaaro J, Varis V. 1996. Suomen luonto. Perhoset. WSOY-yhtymä Weilin+Göös Oy. ISBN 951-35-6354-7