Perhoset » Kääriäismäiset » | Heimokuvat | Linkit | Kuvasto: Aikuiset Toukat

Kääriäismäiset - Tortricoidea

29. Kääriäiset - Tortricidae

Alaheimot: VyökääriäisetKääriäisetKirjokääriäiset


  Vyökääriäiset - Chlidanotinae

 1. Valkovyökääriäinen - Olindia schumacherana
 2. Kääriäiset - Tortricinae

 3. Tunturikeulakääriäinen - Sparganothis praecana
 4. Lapinkeulakääriäinen - Sparganothis rubicundana
 5. Täpläharmokääriäinen - Epagoge grotiana
 6. Tonttuharmokääriäinen - Paramesia gnomana
 7. Rämeharmokääriäinen - Philedone gerningana
 8. Jauhoharmokääriäinen - Capua vulgana
 9. Karvaharmokääriäinen - Philedonides lunanus
 10. Tarha-aamukääriäinen - Adoxophyes orana
 11. Kanelirullakääriäinen - Pandemis cinnamomeana
 12. Lehtorullakääriäinen - Pandemis corylana
 13. Piharullakääriäinen - Pandemis cerasana
 14. Pensasrullakääriäinen - Pandemis heparana
 15. Piennarrullakääriäinen - Pandemis dumetana
 16. Kangasrullakääriäinen - Argyrotaenia ljungiana
 17. Sysiaamukääriäinen - Clepsis nybomi
 18. Luuaamukääriäinen - Clepsis rogana
 19. Niittyaamukääriäinen - Clepsis senecionana
 20. Juova-aamukääriäinen - Clepsis rurinana
 21. Ahoaamukääriäinen - Clepsis lindebergi
 22. Taiga-aamukääriäinen - Clepsis illustrana
 23. Ruskoaamukääriäinen - Clepsis spectrana
 24. Suoaamukääriäinen - Clepsis pallidana
 25. Aroaamukääriäinen - Clepsis neglectana
 26. Vaihtelevarullakääriäinen - Aphelia viburnana
 27. Isorullakääriäinen - Lozotaenia forsterana
 28. Keltarullakääriäinen - Zelotherses paleana
 29. Kalvasrullakääriäinen - Zelotherses unitana
 30. Kuusirullakääriäinen - Dichelia histrionana
 31. Harmorullakääriäinen - Syndemis musculana
 32. Sekorullakääriäinen - Choristoneura diversana
 33. Tammirullakääriäinen - Choristoneura hebenstreitella
 34. Lapinrullakääriäinen - Choristoneura albaniana
 35. Okarullakääriäinen - Ptycholomoides aeriferanus
 36. Keularullakääriäinen - Ptycholoma lecheanum
 37. Mäntyrullakääriäinen - Archips oporanus
 38. Myrttirullakääriäinen - Archips betulanus
 39. Tarharullakääriäinen - Archips podanus
 40. Orarullakääriäinen - Archips crataeganus
 41. Kirjorullakääriäinen - Archips xylosteanus
 42. Riesarullakääriäinen - Archips rosanus
 43. Tarhaharmokääriäinen - Neosphaleroptera nubilana
 44. Kevätharmokääriäinen - Doloploca punctulana
 45. Talviharmokääriäinen - Exapate congelatella
 46. Suoharmokääriäinen - Eana osseana
 47. Hopeaharmokääriäinen - Eana argentana
 48. Jättiharmokääriäinen - Eana penziana
 49. Sysiharmokääriäinen - Eana incanana
 50. Saviharmokääriäinen - Eana derivana
 51. Pikkuharmokääriäinen - Cnephasia incertana
 52. Niittyharmokääriäinen - Cnephasia stephensiana
 53. Karjalanharmokääriäinen - Cnephasia alticolana
 54. Harmokääriäinen - Cnephasia asseclana
 55. Ketoharmokääriäinen - Cnephasia pasiuana
 56. Tuhruharmokääriäinen - Cnephasia genitalana
 57. Isoharmokääriäinen - Cnephasia communana
 58. Paatsamanmarjakääriäinen - Spatalistis bifasciana
 59. Tammikääriäinen - Tortrix viridana
 60. Keltatammikääriäinen - Aleimma loeflingianum
 61. Orapihlajatalvikääriäinen - Acleris holmiana
 62. Vaahteratalvikääriäinen - Acleris forsskaleana
 63. Ruusutalvikääriäinen - Acleris bergmanniana
 64. Luhtatalvikääriäinen - Acleris comariana
 65. Laikkutalvikääriäinen - Acleris laterana
 66. Taigatalvikääriäinen - Acleris abietana
 67. Kangastalvikääriäinen - Acleris maccana
 68. Lehtotalvikääriäinen - Acleris sparsana
 69. Verkkotalvikääriäinen - Acleris rhombana
 70. Koverotalvikääriäinen - Acleris emargana
 71. Halavatalvikääriäinen - Acleris effractana
 72. Heisitalvikääriäinen - Acleris schalleriana
 73. Olkitalvikääriäinen - Acleris lorquiniana
 74. Pihlajatalvikääriäinen - Acleris umbrana
 75. Nokkatalvikääriäinen - Acleris cristana
 76. Pihatalvikääriäinen - Acleris variegana
 77. Niittytalvikääriäinen - Acleris aspersana
 78. Angervotalvikääriäinen - Acleris shepherdana
 79. Kirjotalvikääriäinen - Acleris hastiana
 80. Ruostetalvikääriäinen - Acleris hyemana
 81. Arotalvikääriäinen - Acleris scabrana
 82. Pohjantalvikääriäinen - Acleris implexana
 83. Haapatalvikääriäinen - Acleris obtusana
 84. Metsätalvikääriäinen - Acleris notana
 85. Puistotalvikääriäinen - Acleris ferrugana
 86. Jänötalvikääriäinen - Acleris logiana
 87. Jättitalvikääriäinen - Acleris roscidana
 88. Viherätalvikääriäinen - Acleris literana
 89. Harmotalvikääriäinen - Acleris lipsiana
 90. Ruskotalvikääriäinen - Acleris rufana
 91. Juolukkatalvikääriäinen - Acleris fimbriana
 92. Iltakääriäinen - Eulia ministrana
 93. Pujokätkökääriäinen - Phtheochroa inopiana
 94. Jalavakätkökääriäinen - Phtheochroa schreibersiana
 95. Orapaatsamakätkökääriäinen - Phtheochroa sodaliana
 96. Korukätkökääriäinen - Phtheochroa vulneratana
 97. Äkämäkätkökääriäinen - Cochylimorpha hilarana
 98. Kaunokkikätkökääriäinen - Cochylimorpha alternana
 99. Lehtokätkökääriäinen - Phalonidia gilvicomana
 100. Kalliokätkökääriäinen - Phalonidia curvistrigana
 101. Minttukätkökääriäinen - Phalonidia manniana
 102. Alpikätkökääriäinen - Phalonidia udana (2011 uusi)
 103. Sauniokätkökääriäinen - Gynnidomorpha luridana
 104. Suolakekätkökääriäinen - Gynnidomorpha vectisana
 105. Sarpiokätkökääriäinen - Gynnidomorpha alismana
 106. Kuusiokätkökääriäinen - Gynnidomorpha minimana
 107. Turakätkökääriäinen - Gynnidomorpha permixtana
 108. Ohdakekeltakätkökääriäinen - Agapeta hamana
 109. Kaunokkikeltakätkökääriäinen - Agapeta zoegana
 110. Kangaskätkökääriäinen - Eupoecilia angustana
 111. Paatsamakätkökääriäinen - Eupoecilia ambiguella
 112. Ruusuruohokätkökääriäinen - Aethes hartmanniana
 113. Hopeakätkökääriäinen - Aethes margaritana
 114. Lapinkätkökääriäinen - Aethes deutschiana
 115. Tädykekätkökääriäinen - Aethes triangulana
 116. Katajakätkökääriäinen - Aethes rutilana
 117. Joutokätkökääriäinen - Aethes smeathmanniana
 118. Täpläkäärökääriäinen - Aethes tesserana
 119. Katkokätkökääriäinen - Aethes beatricella (2010 uusi)
 120. Porkkanakätkökääriäinen - Aethes francillana
 121. Palsternakkakätkökääriäinen - Aethes fennicana
 122. Ohdakekätkökääriäinen - Aethes cnicana
 123. Läätekätkökääriäinen - Aethes kyrkii
 124. Takiaiskätkökääriäinen - Aethes rubigana
 125. Vallikätkökääriäinen - Aethes kindermanniana
 126. Punalatvavalekääriäinen - Cochylidia rupicola
 127. Piiskukätkökääriäinen - Cochylidia subroseana
 128. Marunakätkökääriäinen - Cochylidia richteriana
 129. Pikkumarunakätkökääriäinen - Cochylidia moguntiana
 130. Kallioiskätkökääriäinen - Cochylidia heydeniana
 131. Pihakätkökääriäinen - Cochylidia implicitana
 132. Pikkukätkökääriäinen - Cochylis nana
 133. Purtojuurikätkökääriäinen - Cochylis flaviciliana
 134. Punekätkökääriäinen - Cochylis epilinana
 135. Ahokätkökääriäinen - Cochylis hybridella
 136. Keltanokätkökääriäinen - Cochylis dubitana
 137. Jaakonvillakkokätkökääriäinen - Cochylis atricapitana
 138. Kellokätkökääriäinen - Cochylis pallidana
 139. Mykerökätkökääriäinen - Cochylis posterana
 140. Karjalankätkökääriäinen - Falseuncaria degreyana
 141. Esikkokätkökääriäinen - Falseuncaria ruficiliana
 142. Saarnikääriäinen - Pseudargyrotoza conwagana
 143. Kirjokääriäiset - Olethreutinae

 144. Tammikirjokääriäinen - Eudemis profundana
 145. Tuomikirjokääriäinen - Eudemis porphyrana
 146. Luhtakirjokääriäinen - Aterpia chalybeia
 147. Ahokirjokääriäinen - Selenodes karelicus
 148. Haapakirjokääriäinen - Pseudosciaphila branderiana
 149. Pajusilmukääriäinen - Apotomis semifasciana
 150. Pusikkosilmukääriäinen - Apotomis infida
 151. Puistosilmukääriäinen - Apotomis lineana
 152. Saamensilmukääriäinen - Apotomis moestana
 153. Metsäsilmukääriäinen - Apotomis turbidana
 154. Koivunsilmukääriäinen - Apotomis betuletana
 155. Pihasilmukääriäinen - Apotomis sororculana
 156. Raitasilmukääriäinen - Apotomis capreana
 157. Vaarasilmukääriäinen - Apotomis fraterculana
 158. Vaivaiskoivusilmukääriäinen - Apotomis lemniscatana
 159. Jänkäsilmukääriäinen - Apotomis algidana
 160. Pikkusilmukääriäinen - Apotomis sauciana
 161. Tunturisilmukääriäinen - Apotomis demissana
 162. Harmosilmukääriäinen - Apotomis inundana
 163. Ruskonunnakääriäinen - Orthotaenia undulana
 164. Isonunnakääriäinen - Hedya salicella
 165. Vaaleanunnakääriäinen - Hedya nubiferana
 166. Luumununnakääriäinen - Hedya pruniana
 167. Kolmionunnakääriäinen - Hedya dimidiana
 168. Keltanunnakääriäinen - Hedya ochroleucana
 169. Pikkununnakääriäinen - Hedya atropunctana
 170. Ruskokirjokääriäinen - Celypha rufana
 171. Pihakirjokääriäinen - Celypha striana
 172. Rusokirjokääriäinen - Celypha rosaceana
 173. Piennarkirjokääriäinen - Celypha rurestrana
 174. Ketokirjokääriäinen - Celypha cespitana
 175. Kortekirjokääriäinen - Celypha tiedemanniana
 176. Metsäkirjokääriäinen - Celypha lacunana
 177. Angervokirjokääriäinen - Celypha siderana
 178. Juovakirjokääriäinen - Celypha rivulana
 179. Apilakirjokääriäinen - Capricornia boisduvaliana
 180. Rytökirjokääriäinen - Phiaris umbrosana
 181. Taigakirjokääriäinen - Phiaris heinrichana
 182. Korpikirjokääriäinen - Phiaris obsoletana
 183. Sammalkirjokääriäinen - Phiaris dissolutana
 184. Kiiltokirjokääriäinen - Phiaris metallicana
 185. Isokirjokääriäinen - Phiaris schulziana
 186. Rämekirjokääriäinen - Phiaris turfosana
 187. Oliivikirjokääriäinen - Phiaris micana
 188. Rantakirjokääriäinen - Phiaris palustrana
 189. Jänkäkirjokääriäinen - Phiaris septentrionana
 190. Täpläkirjokääriäinen - Phiaris bipunctana
 191. Tuikekirjokääriäinen - Pristerognatha penthinana (2010 uusi)
 192. Sysikirjokääriäinen - Pristerognatha fuligana
 193. Neulaskirjokääriäinen - Cymolomia hartigiana
 194. Kangaskirjokääriäinen - Argyroploce concretana
 195. Pursukirjokääriäinen - Argyroploce lediana
 196. Talvikkikirjokääriäinen - Argyroploce externa
 197. Rusotalvikkikirjokääriäinen - Argyroploce roseomaculanus
 198. Tunturikirjokääriäinen - Argyroploce aquilonana
 199. Kalkkikirjokääriäinen - Argyroploce noricana
 200. Punakirjokääriäinen - Argyroploce arbutella
 201. Puolukkakirjokääriäinen - Stictea mygindiana
 202. Silmäkirjokääriäinen - Olethreutes arcuellus
 1. Kuusikirjokääriäinen - Pseudohermenias abietana
 2. Mäntykirjokääriäinen - Piniphila bifasciana
 3. Tyräkkitarhakääriäinen - Lobesia euphorbiana
 4. Tarhakääriäinen - Lobesia reliquana
 5. Idäntarhakääriäinen - Lobesia virulenta
 6. Kalliotarhakääriäinen - Lobesia bicinctana
 7. Mykerötarhakääriäinen - Lobesia abscisana
 8. Kaskivarsikääriäinen - Endothenia gentianaeana
 9. Kuusiovarsikääriäinen - Endothenia marginana
 10. Pähkämövarsikääriäinen - Endothenia nigricostana
 11. Luhtavarsikääriäinen - Endothenia pullana
 12. Ketovarsikääriäinen - Endothenia ericetana
 13. Niittyvarsikääriäinen - Endothenia quadrimaculana
 14. Merikaitakääriäinen - Bactra robustana
 15. Vihviläkaitakääriäinen - Bactra lancealana
 16. Sarakaitakääriäinen - Bactra lacteana
 17. Juovakaitakääriäinen - Bactra suedana
 18. Kaislakaitakääriäinen - Bactra furfurana
 19. Kuusamakääriäinen - Eucosmomorpha albersana
 20. Rusokääriäinen - Enarmonia formosana
 21. Kanervasirppikääriäinen - Ancylis unguicella
 22. Kangassirppikääriäinen - Ancylis uncella
 23. Valkosirppikääriäinen - Ancylis laetana
 24. Luhtasirppikääriäinen - Ancylis kenneli
 25. Leppäsirppikääriäinen - Ancylis upupana
 26. Rusosirppikääriäinen - Ancylis obtusana
 27. Suosirppikääriäinen - Ancylis comptana
 28. Pajusirppikääriäinen - Ancylis geminana
 29. Raitasirppikääriäinen - Ancylis diminutana
 30. Harmosirppikääriäinen - Ancylis subarcuana
 31. Tuomisirppikääriäinen - Ancylis selenana
 32. Paatsamasirppikääriäinen - Ancylis unculana
 33. Mustikkasirppikääriäinen - Ancylis myrtillana
 34. Juovasirppikääriäinen - Ancylis apicella
 35. Hietasirppikääriäinen - Ancylis paludana
 36. Rantasirppikääriäinen - Ancylis habeleri
 37. Virnasirppikääriäinen - Ancylis badiana
 38. Tarhasirppikääriäinen - Ancylis achatana
 39. Tammisirppikääriäinen - Ancylis mitterbacheriana
 40. Isosirppikääriäinen - Ancylis tineana
 41. Kultapiiskukääriäinen - Eriopsela quadrana
 42. Keltakääriäinen - Thiodia citrana
 43. Mustikkakääriäinen - Rhopobota myrtillana
 44. Ruusuruohokääriäinen - Rhopobota stagnana
 45. Puolukkakääriäinen - Rhopobota ustomaculana
 46. Pihlajakääriäinen - Rhopobota naevana
 47. Lehtisilmukääriäinen - Spilonota ocellana
 48. Lehtikuusikääriäinen - Spilonota laricana
 49. Haapakääriäinen - Gibberifera simplana
 50. Kolmiosoukkokääriäinen - Epinotia trigonella
 51. Suosoukkokääriäinen - Epinotia indecorana
 52. Leppäsoukkokääriäinen - Epinotia sordidana
 53. Vaihtelevasoukkokääriäinen - Epinotia solandriana
 54. Pilkkasoukkokääriäinen - Epinotia brunnichana
 55. Sysisoukkokääriäinen - Epinotia maculana
 56. Raitasoukkokääriäinen - Epinotia caprana
 57. Vaahterasoukkokääriäinen - Epinotia abbreviana
 58. Kirjosoukkokääriäinen - Epinotia subocellana
 59. Kermasoukkokääriäinen - Epinotia bilunana
 60. Täpläsoukkokääriäinen - Epinotia ramella
 61. Koivusoukkokääriäinen - Epinotia demarniana
 62. Norkkosoukkokääriäinen - Epinotia immundana
 63. Äkämäsoukkokääriäinen - Epinotia tetraquetrana
 64. Haapasoukkokääriäinen - Epinotia nisella
 65. Pajusoukkokääriäinen - Epinotia cinereana (2011 uusi)
 66. Rusosoukkokääriäinen - Epinotia tenerana
 67. Sianpuolasoukkokääriäinen - Epinotia nemorivaga
 68. Kuusisoukkokääriäinen - Epinotia tedella
 69. (Suom. nimi?) - Epinotia fraternana
 70. Tuomisoukkokääriäinen - Epinotia signatana
 71. Runkosoukkokääriäinen - Epinotia granitana
 72. Petäjäsoukkokääriäinen - Epinotia rubiginosana
 73. Juovasoukkokääriäinen - Epinotia cruciana
 74. Lapinsoukkokääriäinen - Epinotia mercuriana
 75. Juolukkasoukkokääriäinen - Epinotia gimmerthaliana
 76. Kääpiösoukkokääriäinen - Epinotia nanana
 77. Talvisoukkokääriäinen - Epinotia crenana
 78. Vilkkusoukkokääriäinen - Epinotia pygmaeana
 79. Havusoukkokääriäinen - Zeiraphera griseana
 80. Pihtasoukkokääriäinen - Zeiraphera rufimitrana
 81. Ruostesoukkokääriäinen - Zeiraphera ratzeburgiana
 82. Harmosoukkokääriäinen - Zeiraphera isertana
 83. Kaunokkipeilikääriäinen - Pelochrista caecimaculana
 84. Hirvenjuuripeilikääriäinen - Pelochrista mollitana
 85. Marunapeilikääriäinen - Pelochrista infidana
 86. Hietapeilikääriäinen - Pelochrista huebneriana
 87. Somerikkopeilikääriäinen - Eucosma guentheri
 88. Ruskopeilikääriäinen - Eucosma obumbratana
 89. Punakeltapeilikääriäinen - Eucosma flavispecula
 90. Kirjopeilikääriäinen - Eucosma cana
 91. Ahdepeilikääriäinen - Eucosma hohenwartiana
 92. Ketopeilikääriäinen - Eucosma fulvana
 93. Villakkopeilikääriäinen - Eucosma campoliliana
 94. Pikkupeilikääriäinen - Eucosma aemulana
 95. Maitopeilikääriäinen - Eucosma lacteana
 96. Pujopeilikääriäinen - Eucosma metzneriana
 97. Messinkipeilikääriäinen - Eucosma messingiana
 98. Salaattipeilikääriäinen - Eucosma conterminana
 99. Piiskupeilikääriäinen - Eucosma aspidiscana
 100. Malipeilikääriäinen - Eucosma pupillana
 101. Läätepeilikääriäinen - Eucosma saussureana
 102. Suomenpeilikääriäinen - Eucosma suomiana
 103. Rusorunkokääriäinen - Gypsonoma minutana
 104. Tarharunkokääriäinen - Gypsonoma dealbana
 105. Poppelirunkokääriäinen - Gypsonoma oppressana
 106. Pajurunkokääriäinen - Gypsonoma sociana
 107. Vyörunkokäärinen - Gypsonoma nitidulana
 108. Piennarlaikkukääriäinen - Epiblema sticticanum
 109. Niittylaikkukääriäinen - Epiblema scutulanum
 110. Ohdakelaikkukääriäinen - Epiblema cirsianum
 111. Kaarilaikkukääriäinen - Epiblema foenellum
 112. Harmaalaikkukääriäinen - Epiblema grandaevanum
 113. Kärsämölaikkukääriäinen - Epiblema graphanum
 114. Tunturilaikkukääriäinen - Epiblema simplonianum
 115. Isolaikkukääriäinen - Epiblema similanum
 116. Hirvenjuurilaikkukääriäinen - Epiblema inulivorum
 117. Posliinilaikkukääriäinen - Notocelia cynosbatella
 118. Töpölaikkukääriäinen - Notocelia tetragonana
 119. Kiilalaikkukääriäinen - Notocelia uddmanniana
 120. Jymylaikkukääriäinen - Notocelia roborana
 121. Rusolaikkukääriäinen - Notocelia incarnatana
 122. Tarhalaikkukääriäinen - Notocelia rosaecolana
 123. Oralaikkukääriäinen - Notocelia trimaculana
 124. Pikkuversokääriäinen - Pseudococcyx posticana
 125. Isoversokääriäinen - Pseudococcyx turionella
 126. Pihkakääriäinen - Retinia resinella
 127. Lehtikuusenkäpykääriäinen - Retinia perangustana
 128. Männynversokääriäinen - Rhyacionia buoliana
 129. Punaversokääriäinen - Rhyacionia pinicolana
 130. Ruskoversokääriäinen - Rhyacionia pinivorana
 131. Kevätversokääriäinen - Rhyacionia duplana
 132. Pohjankevätversokääriäinen - Rhyacionia logaea
 133. Kiiltokenttäkääriäinen - Dichrorampha plumbana
 134. Pietaryrttikenttäkääriäinen - Dichrorampha sedatana
 135. Piennarkenttäkääriäinen - Dichrorampha aeratana
 136. Päivänkakkarakenttäkääriäinen - Dichrorampha consortana
 137. Paahdekenttäkääriäinen - Dichrorampha cinerascens
 138. Sirppikenttäkääriäinen - Dichrorampha acuminatana
 139. Ojakärsämökenttäkääriäinen - Dichrorampha sylvicolana
 140. Pujokenttäkääriäinen - Dichrorampha simpliciana
 141. Hietikkokenttäkääriäinen - Dichrorampha heegerana
 142. Taitekenttäkääriäinen - Dichrorampha senectana
 143. Rusokenttäkääriäinen - Dichrorampha vancouverana
 144. Isokenttäkääriäinen - Dichrorampha flavidorsana
 145. Ahokenttäkääriäinen - Dichrorampha alpinana
 146. Täpläkenttäkääriäinen - Dichrorampha petiverella
 147. Elokenttäkääriäinen - Dichrorampha plumbagana
 148. Viherkenttäkääriäinen - Dichrorampha obscuratana
 149. Pikkukenttäkääriäinen - Dichrorampha agilana
 150. Hernekääriäinen - Cydia nigricana
 151. Keulankärkikiiltokääriäinen - Cydia oxytropidis
 152. Maitekiiltokääriäinen - Cydia succedana
 153. Mailaskiiltokääriäinen - Cydia medicaginis
 154. Orakkokiiltokääriäinen - Cydia microgrammana
 155. Katajakiiltokääriäinen - Cydia duplicana
 156. Runkokiiltokääriäinen - Cydia cognatana
 157. Latvakiiltokääriäinen - Cydia illutana
 158. Haapakiiltokääriäinen - Cydia corollana
 159. Havukiiltokääriäinen - Cydia coniferana
 160. Pihkakiiltokääriäinen - Cydia indivisa
 161. Mäntykiiltokääriäinen - Cydia cosmophorana
 162. Kuusenkäpykääriäinen - Cydia strobilella
 163. Ruskokiiltokääriäinen - Cydia pactolana
 164. Omenakääriäinen - Cydia pomonella
 165. Äkämäkiiltokääriäinen - Cydia servillana
 166. Jalavakiiltokääriäinen - Cydia leguminana
 167. Aarnikiiltokääriäinen - Cydia cornucopiae
 168. Kirppukiiltokääriäinen - Cydia deshaisiana
 169. Tammikiiltokääriäinen - Cydia splendana
 170. Pyökkikiiltokääriäinen - Cydia fagiglandana
 171. Vaahterakiiltokääriäinen - Cydia inquinatana
 172. Kuismakiiltokääriäinen - Lathronympha strigana
 173. Halkiokiiltokääriäinen - Grapholita fissana
 174. Ketokiiltokääriäinen - Grapholita compositella
 175. Pohjankiiltokääriäinen - Grapholita aureolana
 176. Paahdekiiltokääriäinen - Grapholita caecana
 177. Humalakiiltokääriäinen - Grapholita discretana
 178. Kuukiiltokääriäinen - Grapholita lunulana
 179. Virnakiiltokääriäinen - Grapholita orobana
 180. Vappukiiltokääriäinen - Grapholita jungiella
 181. Sysikiiltokääriäinen - Grapholita andabatana (2011 uusi)
 182. (suom nimi?) - Grapholita cotoneastri (2017 uusi)
 183. Tarhakiiltokääriäinen - Grapholita lobarzewskii
 184. Luumukiiltokääriäinen - Grapholita funebrana
 185. Ruusukiiltokääriäinen - Grapholita tenebrosana
 186. Orapihlajakiiltokääriäinen - Grapholita janthinana
 187. Paistelatvakääriäinen - Pammene splendidulana
 188. Haapalatvakääriäinen - Pammene insulana
 189. Lehtolatvakääriäinen - Pammene ignorata
 190. Tammilatvakääriäinen - Pammene argyrana
 191. Saarnilatvakääriäinen - Pammene suspectana
 192. Äkämälatvakääriäinen - Pammene albuginana
 193. Vaivaislatvakääriäinen - Pammene clanculana
 194. Koivulatvakääriäinen - Pammene obscurana
 195. Sinelatvakääriäinen - Pammene luculentana
 196. Suolatvakääriäinen - Pammene luedersiana
 197. Terholatvakääriäinen - Pammene fasciana
 198. Punelatvakääriäinen - Pammene rhediella
 199. Pajulatvakääriäinen - Pammene populana
 200. Vuorivaahteralatvakääriäinen - Pammene regiana
 201. Sysilatvakääriäinen - Pammene germmana
 202. Pikkulatvakääriäinen - Pammene ochsenheimeriana
 203. Kultalatvakääriäinen - Pammene aurana
 204. Putkilatvakääriäinen - Pammene gallicana
 205. Koivunatsakääriäinen - Strophedra nitidana
 206. Kääpiöversokääriäinen - Corticivora piniana

Heimokuvat

Kuvia jotka kuuluvat tähän heimoon mutta kuvan perusteella lajimääritys ei onnistu:

Linkit